Free Automatic Backlink

Free Automatic Backlink for Blog and Website This is a free, fast, and simple immediate automatic backlinks for optimizing your web page on search engines result. Welcome to Backlink Lists | Free Automatic backlinks Exchanges a free automatic backlinks generator service, free auto backlinks this website offer free auto backlinks service for blogger or web owner who want to get instant backlink for their blog or websites. We know how important is SEO to increase traffic, pagerank, and alexa rank.
LENTERA HATI MENATA HATI Link Exchange/Tukar Link.

Author: Lentera Hati
•11.29
Cah ayu, Ukara iku saka manah lan dudu slangkrah…,
mBiyen aku nate kanda: Sliramu bakal dak critani ing satengahe latar wayah padang bulan. Carita sing saben dinane ditemoni ing kahanan urip, nanging luput saka pandelenge awake dewe.Sajroning urip manungsa iku akeh carita sing matumpuk-tumpuk. Saka jamane Adamlan Siti Hawa nganti tekan suk nek wis ubenge jagad mandeg lan pitik jago wis ra pada kluruk maneh. Njungkir njempalik sungsang malange kahanan urip manungsawis ora kena diowahi maneh. Dewa wis ora kuwawa! Dewa wis nguja manungsa obahsakarepe udele dewe!Urip wis ora saderma mampir ngombe maneh. Urip dadi dalan dawa. Dadi gilingansing mubeng minger ora karu-karuan! Nanging Sliramu aja gigrik lan nggresulaanggone nglakoni. Pancen kudu obah. Dilakoni nganggo kringet lan pikiran wening.Dilakoni Kanthi Waras lan Trengginas!Hmmm…Ing sadawane dalan lan mubeng mingere gilingan iku bakal nglairake ukara.Cah Ayu…Ukara iku dak ukir masasi-sasi ana sajroning ati lan kabukak anasatengahing wengi banjur ajur dadi bubur bubar wutah nang tengah latar. Nanging,kanthi setya lan tresna dak ronce alon-alon dadi LELAKON.nDak jaluk Sliramu aja grusa-grusu anggone maca ukaraku, sak banjure sakarepmu anggonmu nampa, merga ukara kuwi wis dadi duwekmu. Wacanen nganti kecandak LeLaKon-mu!
|
This entry was posted on 11.29 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 komentar:

Free Automatic Backlinks Exchanges

Ingin Link anda nonggol disini silahkan copy paste link LENTERA HATI MENATA HATI Link Exchange/Tukar Link. dibawah ini ke blog anda setelah itu klik linkLENTERA HATI MENATA HATI dari blog anda dan lihat hasilnya link anda otomatis nempel disini selamanya

Top Ereferrer

Backlink Site

Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia. CHANNEL---TV---DESA PATIKRAJA Desa Patikraja.Aminah Setiyaningrum Form Link Exchange/Tukar Link.SERIBU KAWANbacklinkgratis4ufreebanner4uSERIBU KAWANbertaubatlahiklanseribuartissexy17freebacklinks4usatriopiningitkatamutiara4usehatwalafiahiniinfo4uFree Automatic Linkiklansahabat2billiontraffic4uiklanwargaechange de liensseribusayangDAHOAM Free Backlinksbloggratiss4usurgalokaSERBA SERBISENI LUKISTEMPLATE GRATISWARGA BISNISAGUS FAUZYUnlimited BacklinkFree Automatic LinkFree Automatic Link4905GOBLOGANEKA VIDEOFree BacklinksBacklink ExchangeCalendario BiblicoFree Automatic LinkDie Gute SaatFree Automatic LinkFree Automatic LinkFECEBLOG 4UIFree Automatic LinksangrajamayaIntercambio de enlacessurgawebEnlaces GratisFree Automatic LinkFree Automatic LinkFree Automatic LinkbabulfatahFree Automatic Elvira Linksbacklinkgratis4uFree Automatic LinkFree Automatic LinkBUSANA MUSLIMFree BacklinksUnlimited Backlink ExchangeseribukatamutiaraUnlimited Backlink ExchangeTradiciones Peruanas de Ricardo PalmaAutomatic Backlink ExchangeFree Automatic LinkPlugboard Free Backlink ExchangeMariachi Backlink ExchangeWeb Link ExchangemajelisrasulullahText Backlink ExchangesLinkon Bedava - Free BacklinkText Back Links Exchangebedava - Free Backlink - www.linkdevi.comText Back Links Exchangesbedava - Free Backlink - www.v8link.com