Free Automatic Backlink

Free Automatic Backlink for Blog and Website This is a free, fast, and simple immediate automatic backlinks for optimizing your web page on search engines result. Welcome to Backlink Lists | Free Automatic backlinks Exchanges a free automatic backlinks generator service, free auto backlinks this website offer free auto backlinks service for blogger or web owner who want to get instant backlink for their blog or websites. We know how important is SEO to increase traffic, pagerank, and alexa rank.
LENTERA HATI MENATA HATI Link Exchange/Tukar Link.

Author: Lentera Hati
•18.25
Jagad

Jagad iki suwung.
Suwung kang sejatine isi.
Isi kang sanyatane suwung.
Jagad sinebut isi dumadi saka manungsa ingkang duweni grenjed kang sarta karep.
Temah tuwuh hambabar tumindak ala lan tumindak kang becik.
Jagad sinebut suwung lamunta jagade manungsa ginulung dening Gusti Kang Kinarya.

Manungsa bakal tumeka ing pati.
Wong urip iki ibarate amung wujude impen.
Manungsa kang tumekaning pati ibarate wong kang wungu saka nendra utawa wong kang tangi turu.
Ya ing papan kono manungsa bakal nampa pangadilan.
Ingkang tumindhak ala bakal hantuk pidana.
Ingkang becik bakal manggih basuki.

Mula tindhakna apata kang dadi parentahe Gusti.
Singkirana apata kang dadi pepacuhe.
Tandha yekti lamunta manungsa kapurba dening Gusti Kang Maha Kawasa ana tetembungan.
Roda ning ati ora kuwasa mbedhah kuthaning pesthi.
Pambudidayaning manungsa ora bakal ngungkuli marang garising Kang Kawasa.

Singkirna watak takabur.
Pangucap ingkang ngandar-andar pandukur.
Nanging tandhang tanduke isih ngawur.
Nyatane mripate isih blawur.
Durung bisa mbedakke kang goroh lan kang jujur.

Budidayan raharjaning jagad raya.
Lestarining nuswa bangsa kanthi kebak donga marang panguwasane Gusti Kang Maha Asih.
Gedhe ning pandonga bakal nampa kanugrahan.
|
This entry was posted on 18.25 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 komentar:

Free Automatic Backlinks Exchanges

Ingin Link anda nonggol disini silahkan copy paste link LENTERA HATI MENATA HATI Link Exchange/Tukar Link. dibawah ini ke blog anda setelah itu klik linkLENTERA HATI MENATA HATI dari blog anda dan lihat hasilnya link anda otomatis nempel disini selamanya

Top Ereferrer

Backlink Site

Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia. CHANNEL---TV---DESA PATIKRAJA Desa Patikraja.Aminah Setiyaningrum Form Link Exchange/Tukar Link.SERIBU KAWANbacklinkgratis4ufreebanner4uSERIBU KAWANbertaubatlahiklanseribuartissexy17freebacklinks4usatriopiningitkatamutiara4usehatwalafiahiniinfo4uFree Automatic Linkiklansahabat2billiontraffic4uiklanwargaechange de liensseribusayangDAHOAM Free Backlinksbloggratiss4usurgalokaSERBA SERBISENI LUKISTEMPLATE GRATISWARGA BISNISAGUS FAUZYUnlimited BacklinkFree Automatic LinkFree Automatic Link4905GOBLOGANEKA VIDEOFree BacklinksBacklink ExchangeCalendario BiblicoFree Automatic LinkDie Gute SaatFree Automatic LinkFree Automatic LinkFECEBLOG 4UIFree Automatic LinksangrajamayaIntercambio de enlacessurgawebEnlaces GratisFree Automatic LinkFree Automatic LinkFree Automatic LinkbabulfatahFree Automatic Elvira Linksbacklinkgratis4uFree Automatic LinkFree Automatic LinkBUSANA MUSLIMFree BacklinksUnlimited Backlink ExchangeseribukatamutiaraUnlimited Backlink ExchangeTradiciones Peruanas de Ricardo PalmaAutomatic Backlink ExchangeFree Automatic LinkPlugboard Free Backlink ExchangeMariachi Backlink ExchangeWeb Link ExchangemajelisrasulullahText Backlink ExchangesLinkon Bedava - Free BacklinkText Back Links Exchangebedava - Free Backlink - www.linkdevi.comText Back Links Exchangesbedava - Free Backlink - www.v8link.com